Odense, den 09. februar 2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Klubhuset, Kanalvej 42 onsdag den 27. februar 2013 kl. 1900.

Start dato 27-02-2013 19:00
Slut dato 27-02-2013 21:00
Max Pladser
Start dato 06-10-2013 12:00
Slut dato 06-10-2013 15:00
Max Pladser

Billede aften med billeder fra sommerens ture.

Der vil blive vist billeder fra klubturen til Skt. Anna i Sverige.

Medbring usb-stik med billeder, såfremt du har billeder at vise frem.

 

 

Start dato 18-11-2013 19:00
Slut dato 18-11-2013 22:00
Max Pladser

Vi skal have snakket om : hvornår , hvor længe , hvor , hvem mv.

Start dato 20-01-2014 19:00
Slut dato 20-01-2014 21:00
Max Pladser
Registered 9
Sidste frist 19-01-2014

Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Klubhuset, Kanalvej 42 mandag den 24. februar 2014 kl. 1900.

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Fremlæggelse af budget herunder kontingentfastsættelse.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  på valg er:
  Formand John Weiss Andersen
  Bestyrelsesmedlem Erik Reinsborg
  Bestyrelsesmedlem Kenneth Jensen
  Bestyrelsessuppleant Bent Bjerrum
  Bestyrelsessuppleant Kaj Hansen
  Revisor Jørgen Carstensen
  Revisorsuppleant
  Jens Ulrik Hansen
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Start dato 24-02-2014 19:00
Slut dato 24-02-2014 22:00
Max Pladser
Registered 1

Log ind for tilmeldning.