Generalforsamling

Odense, onsdag d. 7. februar 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, i Odense Havkajakklub, onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00 i klubhuset Kanalvej 42, 5000 Odense C

Generalforsamlingens dagsorden indeholder, ifølge klubbens vedtægter § 8, som minimum, følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Det reviderede regnskab fremlægges.
  5. Budgetfremlæggelse / kontingentfastsættelse.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg:

Formand

Sjak Leegård

På Valg 2024

Kasserer

Erik Reinsborg

På Valg 2023

Bestyrelsesmedlem

Thomas Vierø

På Valg 2024

Bestyrelsesmedlem

Carsten Holmgård

På Valg 2024

Bestyrelsesmedlem

Henrik Andersen

På Valg 2023

Bestyrelsessuppleant

Lotte Fabrin

På Valg 2023

Bestyrelsessuppleant

Yvonne Clausen

På Valg 2023

Revisor

Benny Sørensen

På Valg 2023

Revisorsupleant

Niels Arndal

På Valg 2023

  1. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, må skriftligt være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Arrangement oversigt

Start dato 22-02-2023 19:00
Slut dato 22-02-2023 22:00
Max Pladser
Registered 23
Det foregår Klubhuset
Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement