Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Klubhuset, Kanalvej 42 onsdag den 21. februar 2017 kl. 1900.

Dagsorden i henhold til vedtægtern

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.

1a. Valg af referent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Fremlæggelse af budget herunder kontingentfastsættelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Arrangement oversigt

Start dato 20-02-2019 19:00
Slut dato 20-02-2019 22:00
Max Pladser
Registered 12
Det foregår Odense Havkajakklub
Der kan ikke længere tilmeldes til dette arrangement