B. Sikkerhedsbestemmelser for Odense Havkajakklub

§ 1 Formål og gyldighed

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning i Odense Havkajakklub (OHK).

Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning i alle typer farvande i klubbens arrangementer, herunder klubture, hvor klubbens og private kajakker anvendes for klubbens og medlemmernes gæster.

Disse sikkerhedsbestemmelser indeholder og supplerer Dansk Kano og Kajak Forbunds (DKF’s) sikkerhedsbestemmelser.

§ 2 Klubbens sikkerhedsbestemmelser

2.1 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

Enhver roer har til enhver tid pligt til at opføre sig forsvarligt under hensyntagen til vind, vejr og rovand, således at man til enhver tid kan bringe sig selv, kajak og pagaj/materiel sikkert i land. Desuden skal man tilstræbe at ro kystnært.

Ved klubture skal der udpeges en turleder, som udstikker retningslinjer for en forsvarlig gennemførelse af turen, og som kan afvise roere, der ikke har de fornødne færdigheder eller udstyr. Krav til turleder er EPP3 eller tilsvarende niveau, hvis der ikke ros kystnært. Bestyrelsen / sikkerhedsudvalget udpeger de medlemmer, der kan være turledere.

Turleder skal orientere sig om og følge retningslinierne i klubbens ”Turlederens checkliste.”

Alle kajakker skal være forsynet med navnemærke. Alle skal bære svømmevest.

Alle klubbens medlemmer tildeles et færdighedsniveau fra 0-3 som afspejler medlemmets færdighedsniveau.

Medlemmerne kan få et højere færdighedsniveau ved at deltage i en prøve afholdt af klubbens sikkerhedsudvalg.

Alle klubture tildeles et krav til deltagernes færdighedsniveau fra niveau 1 til 3. Et medlem kan ikke deltage i en tur såfremt medlemmet ikke har et færdighedsniveau, der minimum modsvarer klubturens krav til færdighedsniveau. Turlederen har mulighed at dispensere for dette krav efter en individuel vurdering af turens faktiske / aktuelle sværhedsgrad og medlemmets faktiske færdighedsniveau.

2.2 Under instruktion

Instruktion foregår efter en kursusplan, der forud for kursets begyndelse er godkendt af bestyrelsen. Ved instruktion skal alle bære svømmevest.

2.3 Roning i vinterhalvåret (1. oktober – 30. april)

Der skal benyttes våddragt/tørdragt, ligesom det tilrådes at ro minimum 2 sammen.

2.4 Roning med gæster

a) Gæsteroere uden erfaring kan i perioden 1. maj – 30. september inviteres til en prøvetur i kajak under instruktion og ledelse af en eller flere af sikkerhedsudvalgets medlemmer. Gæsteroning af denne type skal ske kystnært på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, således det til enhver tid er muligt at bjerge personer og materiel i land hurtigt og effektivt.

Prøveture indledes med grundlæggende sikkerhedsøvelser bla. en våd udstigning.

b) Gæsteroere med erfaring/EPP2 kan inviteres til at deltage i en prøvetur i kajak under ansvar af turlederen.

2.5 Roning i mørke

Der skal kunne vises hvidt lys 360o (synligt 300 m.) Det tilrådes desuden at bære reflekser.

2.6 Roning med personer med handicap og/eller sygdomme

Personer, der har en sygdom eller et handicap, der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre, erfarne roere. Vedkommende skal da sikre sig, at turlederen har kendskab til sygdommen eller handicappet.

§ 3 Medlemmernes personlige sikkerhed

Den enkelte roer har ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr sikkerhedsmæssigt svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

Den enkelte roer har ansvaret for at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige færdigheder, herunder årlig træning af makkerredning.

Medlemmer, der har eller får en sygdom, som kan medføre lammelser eller bevidsthedstab, skal orientere turledere.

Alle ulykker og nærved-ulykker med fare for liv og levned skal indberettes til bestyrrelse og sikkerhedsudvalg.

Sikkerhedsbestemmelserne er godkendt af bestyrelsen i Odense Havkajakklub.

Den 9. marts 2015

Seneste ture 2021

Lørdag d. 27-11 JulefrokostLørdag d. 27-11 Julefrokost

Julefrokost 27.11.21
Turleder og assistenter: Mogens, Lars Erik og Tonni
Deltagere: 21 glade og fest [ ... ]

Flere artikler

Ture 2020

Onsdag d. 30-12 VigelsøOnsdag d. 30-12 Vigelsø

Turleder: Sjak
Øvrige deltagere: Mogens. Tonni. Van. Hong. Peter. Bjarne og kaj
Årets sidste kajak [ ... ]

Flere artikler