Få vejrmeldingen på www.dmi.dk (byvejr) og www.fcoo.dk.

Ved klubhus før afgang.

Det er turleders ret og pligt at afvise turdeltagere, der ikke har de fornødne kundskaber og/eller udstyr. Turlederen skal afstemme turen til færdighedsniveauet for deltagerne.

Fælles udstyr:

Medbring klubbens turpose der skal indeholde:

Signaludstyr: 1 rød nødraket, 1 røgblus, hvidt lys til mørkesejlads.

Personlig nødhjælp:

Plaster, kompres, trekant armbind, renseservietter, sportstape, Micropore, smertestillende piller, allergipiller (Alnok), plastikkort eller engangsskraber, (dankort type), kløestillende creme, saks, pincet, solcreme,redningstæppe, toiletpapir.

Desuden medbringes afhængig af forholdene:

Sikkerhedsudstyr: Groupshelter, lænsepumpe, kniv, kompas og eller GPS, kort til navigering, ekstra termoflaske med varm drik, energibar.

Reparationsgrej: Gaffatape, rense benzin, sandpapir, plummers tape, 2 komponent tætningsmasse, multiværktøj, strips,

Deltageres særlige udstyr:

Pagaj og træktov:

Der bør altid som minimum medbringes en ekstra pagaj og et træktov for hver 3. roer (antal rundes op)

Mobiltelefon: Der bør altid som minimum medbringes en mobiltelefon i vandtæt etui for hver 3. roer. (antal rundes op). Ved kryds bør alle roere medbringe mobiltelefon i vandtæt etui.

Redningsvest, overtræk: Alle roere skal medbringe redningsvest med fløjte og overtræk .

Skippermøde:

Inden afgang fra klubhus afholdes skippermøde (kan evt. også foretages inden afgang ved vandet)

Gruppen orienteres om

- vind, bølger, evt. strømforhold og vejrudsigten i øvrigt.
- destination for turstart, turlængde, og mål.
- evt. noget om at holde sammen undervejs, evt. bagstopper, evt. 2 grupper efter ambition og turlængde/hastighed
- spørg til fornøden påklædning og udstyr.

Vurder turens risikoprofil med hver enkelt deltagers egenfærdighedsniveau og udstyr.

Risikovurderingsskema

Lav risiko Faktor Høj risiko
Megen erfaring. Erfaring og viden om kajak,vejr,kulde mv. Ingen viden eller erfaring.
Høj temperatur. Vand temperatur. Lav temperatur.
Tæt på kysten (kan bunde) Afstand til kysten. Langt fra kysten (kan ikke bunde)
Godt vejr (under 6 m. vind, varmt og tørt) Vejret Hårdt vejr (koldt, blæsende over 6-8 m. og vådt)
Flere i gruppen. Antal i gruppen. Alene
God egenfærdighed. Egenfærdigheder kajakteknisk. Ingen eller lidt egenfærdighed.
Udstyr i orden Udstyr, kajak, påklædning, sikkerhedsudstyr mv. Udstyr mangelfuldt.
Stor viden Lokalkendskab, trafik, strøm, geografi mv. Ingen viden

Ved vandet inden sejlads

- ved lidt større kryds gives besked om at holde sammen og have gruppeopmærksomhed.
- evt. opdeling 2 grupper efter ambition og turlængde/hastighed
- for-roer og bag-roer udpeges, hvis relevant (større grupper)

Under sejlads

Der holdes øje med at ingen roer kommer væk fra gruppen og sejler alene. Der holdes øje med evt. roer der har brug for støtte eller er i vanskeligheder, herunder har problemer med at følge med / træthed

Efter sejlads

Turlederen bør sikre at lånte kajakker/udstyr leveres tilbage i samme stand og evt. notere fejl og mangler.

Alle deltagers personlige udstyr:

Hvis relevant:

Våddragt / tørdragt, ekstra sæt rotøj (fleece- eller uldtrøje), pagajflyder, mad + anden energi, varm drik, solbriller, læbepomade og solcreme, hue, kasket, handsker, pogies.

Seneste ture 2021

Lørdag d. 27-11 JulefrokostLørdag d. 27-11 Julefrokost

Julefrokost 27.11.21
Turleder og assistenter: Mogens, Lars Erik og Tonni
Deltagere: 21 glade og fest [ ... ]

Flere artikler

Ture 2020

Onsdag d. 30-12 VigelsøOnsdag d. 30-12 Vigelsø

Turleder: Sjak
Øvrige deltagere: Mogens. Tonni. Van. Hong. Peter. Bjarne og kaj
Årets sidste kajak [ ... ]

Flere artikler