Klubture
Der arrangeres mere end 60 klubture om året. Turene er af forskellig varighed og sværhedsgrad.
Sværhedsgraden måles i forhold vind og bølger samt turens længde.
Alle ture bliver slået op i kalenderen på hjemmesiden, hvor turens sværhedsgrad også anføres.
Vi inddeler sværhedsgraden på klubturene efter 3 niveauer.
Niveau 1 er det mindst krævende, hvor alle, der har gennemført klubbens grundkursus, kan deltage. Disse ture gennemføres på steder, hvor maks. middelvind ikke forventes at overstige 4 m/s og er af kortere distance.
Niveau 2 - ture gennemføres på steder, hvor maks. middelvind ikke forventes at overstige 6 m/s.
Forudsætningen for at deltage i disse ture er, at man har deltage i klubbens træningsarrangementer og bestået en test, der bekræfter, at ens færdighedsniveau svarer til dette niveau. Har du et certifikat på bestået IPP2 eller BCU2 eller tilsvarende, har man tillige egenfærdigheder, der svarer til dette niveau.
Niveau 3 - ture gennemføres på steder, hvor maks. middelvind ikke forventes at overstige 8 m/s. Forudsætningen for at deltage i disse ture, er at man har deltage i klubbens træningsarrangementer og bestået en test, der bekræfter, at ens færdighedsniveau svarer til dette niveau. Har du et certifikat på bestået IPP3 eller BCU3 eller tilsvarende, har man tillige egenfærdigheder, der svarer til dette niveau.

Eksempler på klubture:
I den primære rosæson fra april og til september (inkl.) har vi følgende faste klubture:
Onsdagsroning om aftenen. Vi mødes så vi har pakket og klar til at køre kl. 18.00. Disse ture er på niveau 1.
Mandagsroning med afgang kl. 9.00. Disse ture er på niveau 2.
Derudover gennemføres følgende ture:
Dagture i weekenderne fra maj/juni til oktober. Disse ture har varierende sværhedsgrad ( 1, 2 og 3).
Weekendture med overnatning. Det kan f.eks. være weekendtur til det sydfynske øhav i en weekend i juli på niveau 3 og en weekendture på niveau 2 i august.
Andre ture: Det kan være mørkeroning, vinterroning, eller surfture en dag med en god vind. Vi har også haft ture af en uges varighed med overnatning i telte i bl.a Norge og Sverige på ubeboede øer i skærgården.
Gæsteture. Den første onsdag i juni, juli og august arrangerer klubben gæsteture, hvor ikke-medlemmer kan prøve en kajaktur.
Er du interesseret i at deltage, skal du finde arrangementet i kalenderen. Her kan du læse mere om begynderturen og tilmelde dig til turlederen pr. telefon. Der er et begrænset antal pladser.
Du skal være indstillet på, at få hovedet under vand, da du skal prøve at komme ud af en væltet kajak inden turen går videre. Derfor skal du have ekstra skiftetøj med, så du kan ro turen i tørt tøj.
Begynderturen foregår i et roligt farvand. I tilfælde af kraftig blæst kan turen blive aflyst.

Rovand
Vores rovand er primært farvandet omkring Fyn, men kan også gå til uden for Fyn.
Niveau 2 ture kan f.eks. være rundt om Fænø, Æbleø, Thurø, Bjørnø, Lyø, Helnæs-bugten afhængig af vejr og vind.
Niveau 3-ture kan f.eks. gå til Brandsø, Årø, Bogø, Sprogø, eller Vadehavet til Rømø, Sild, Koresand eller Esbjerg / Skalling Ende igen afhængig af vejr og vind.
Weekendture med overnatning på niveau 2 kan være til Silkeborgsøerne, men vi har også været ved Stevns Klint, Møn, Skjern Å, Fænø Kalv.

erik 0030116

 

Seneste ture 2023

Søndag d. 29-1 KlintebjergSøndag d. 29-1 Klintebjerg

Klintebjerg- Boels bro. Turleder Benny
Øvrige deltagere: Lone, Ricky, Kaj, Mogens, Jørgen C, Ben [ ... ]

Flere artikler

Seneste ture 2022

Fredag d. 30-12 ÆbleskiveturFredag d. 30-12 Æbleskivetur
30 Dec 2022

  Nytårstur d. 30. december til Fuglesang
Turleder Benny
Deltagere. Kaj, Bent, Tonni, Begitte,  [ ... ]

Flere artikler

Ture 2014

Ture 2013